Polityka Prywatności
<-- Strona główna

GALACTIV EOOD to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą przy ulicy William Gladstone 30, Sofia 1000, Bułgaria, NIP: BG205028781 (zwana dalej "Spółką" lub "My"). Naszym priorytetem jest ochrona Państwa danych osobowych oraz utrzymanie transparentności w zakresie danych, które zbieramy i przetwarzamy.

1. Administrator Danych Osobowych

Spółka działa jako "Administrator Danych Osobowych". Oznacza to, że określamy cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, samodzielnie lub wspólnie z innymi. Nasze działania przetwarzania są związane z świadczeniem usług za pośrednictwem naszej strony internetowej znaktowarowychiny.pl.

2. Rodzaje przetwarzanych danych

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
  • Dane komunikacyjne: adres IP oraz inne dane komunikacyjne udostępniane podczas interakcji z naszą stroną internetową.
  • Dane transakcyjne: szczegóły dotyczące produktów i usług, które zakupiliście lub o które zapytaliście.
3. Sposób przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane różnymi metodami, w tym zbieranie, przechowywanie, modyfikacja, odzyskiwanie i usuwanie. Stosujemy solidne techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia integralności i poufności Państwa danych.

4. Prawa użytkownika

Na mocy RODO przysługują Państwu następujące prawa:

  • Dostęp: Możecie zażądać dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Wasz temat.
  • Sprostowanie: Możecie poprosić nas o poprawienie nieścisłości w Waszych danych osobowych.
  • Usunięcie: Możecie zażądać usunięcia Waszych danych osobowych, gdy nie są już one potrzebne.
  • Ograniczenie: Możecie zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych osobowych w określonych okolicznościach.
  • Przenoszenie danych: Macie prawo otrzymać Wasze dane osobowe w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.
  • Sprzeciw: Możecie sprzeciwić się przetwarzaniu Waszych danych osobowych, szczególnie w celach marketingowych.
5. Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Wasze dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w celach spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

6. Aktualna wersja

Niniejsza Polityka Prywatności jest aktualną wersją, obowiązującą od 1.05.2023r. Wszelkie istotne zmiany w naszych praktykach dotyczących prywatności będą komunikowane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

<-- Strona główna


Bezpłatne zweryfikujemy możliwości zabezpieczenia biznesu w Chinach
Zapraszamy do kontaktu
+48 881 222 505

[email protected]
GALACTIV EOOD
William Gladstone 30
Sofia 1000 Bulgaria
VAT ID: BG205028781
Made on
Tilda